Fotografický kredit: Americká armáda

ODDELENIE OBRANY SPOJENÝCH ŠTÁTOV (DOD)

Sme hrdí na to, že spolupracujeme s Ministerstvom obrany USA (DoD). Podporili sme vládu USA (obrana a spravodajstvo) pokročilými zobrazovacími a kamerovými technológiami a nedávno sme armádou USA získali ~ 20 miliónov dolárov na dodávku digitálnych kamier pre nočné videnie pre vysoko propagovaný program IVAS (Integrated Visual Augmentation System) ,

Fotografický kredit: Americká armáda

ZMLUVA IVAS: TLAČOVÁ SPRÁVA

Americká armáda vybrala pre svoj projekt integrovaného vizuálneho zosilňovacieho systému (IVAS) digitálne kamery na nočné videnie SIONYX.

Zákazka bola uzavretá na základe dohody SOSSEC a dohody o iných transakciách medzi združením Sensors, Communications and Electronics Consortium (SCEC).

Kontrakt v hodnote 19.9 mil. Dolárov bol vydaný v mene riaditeľstva americkej armády pre nočné videnie a elektronické snímače (NVESD) pre nezverejnený počet digitálnych kamier pre nočné videnie ....

PREČÍTAJTE SI PLNÝ ČLÁNOK